PEDAGOGISCHE VISIE

  1. Uitdagend leren op maat

We willen elke leerling uitdagen op zijn of haar niveau om het beste te geven van zichzelf. We willen de individuele leerwinst van onze leerlingen zo hoog mogelijk maken, door te werken met kleine klasgroepen en daarin te differentiëren en remediëren. We hebben aandacht voor een taalbrede basiszorg en begeleiden onze leerlingen om een doordachte studiekeuze te maken.

  1. Een breed netwerk

In de overtuiging dat je een kind niet alleen opvoedt, willen we met zoveel mogelijk partners samenwerken. In de eerste plaats ons eigen gemotiveerd schoolteam, maar ook de leerlingen zelf, hun ouders, het CLB, jongerencoaches, … IMS wil een Brede School zijn, omdat we geloven dat een school geen eiland is en dat ingebed zijn in de maatschappij zowel voor de school als voor de wereld daarbuiten een verrijking is.

  1. Waakzame zorg

We willen onze leerlingen de houvast en de veiligheid geven die ze verdienen. Dat doen we vanuit een betrokkenheid en zorg voor een goede relatie. We geven onze leerlingen vertrouwen omdat we ervan overtuigd zijn dat ze zelf hun weg moeten en kunnen zoeken. Maar tegelijk stellen we grenzen en grijpen in waar nodig. Op die manier willen we voor de jongeren een anker zijn, dat ze zich gedragen weten door een breed netwerk van leerkrachten, ouders, begeleiders, … die het beste met hen voorhebben.

  1. Ontwikkeling van hoofd en hart

We willen dat onze leerlingen gelukkig in het leven staat, en daarom geven we hen alle kansen in hun ontwikkeling, met aandacht voor hoofd, hart & ziel. Eigenaarschap, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, menselijkheid en het mogen ontwikkelen van talenten zijn daarbij belangrijke begrippen.

Nieuw op IMS : 3de graad Gezondheidszorg!!

Naar boven